ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก สำหรับ รหัส 62 หรือต่ำกว่า

รหัส 63 เป็นต้นไปไม่ต้องสมัครใหม่ ใช้เลข ปชช. ผู้ปกครองและรหัส นศ. ได้เลย

หมายเลข token  
หมายเลข token เอามาจากไหน ?
หมายเลข token คือหมายเลข 12 หลักที่ระบุไว้ ในส่วนล่างสุดของใบแจ้งเกรดผู้ปกครอง
  • นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย "63" เป็นต้นไปสามารถใช้เลขบัตรประชาชนส่วนผู้ปกครองเข้าระบบได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก